Om verksamheten / Styrelsen

Har du tänkt på hur unik sjöfarten är? Hur många andra näringar har beskrivits i hundratals böcker, avbildats på tusentals konstverk och besjungits vid miljoner tillfällen? Sjöfartens Kultursällskap är en ideell förening som ett par gånger om året ordnar aktiviteter med anknytning till sjöfartskultur – föredrag, studiebesök, filmkvällar, novelltävlingar etc. Kultursällskapet har också hand om Sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg i september varje år.

Sjöfartens Kultursällskap bildades 2002. Initiativtagare var Berit Blomqvist och Anders Lindström, och föreningens allra första arrangemang blev att visa filmen om SAL – Svenska Amerikalinien – på biografen Palladium i Göteborg. Filmvisningen blev en succé. Den planerade enda filmvisningen fick utökas till tre, och på kort tid fick det nybildade Sjöfartens Kultursällskap många medlemmar.

Sedan dess har Kultursällskapet bland annat gett ut tre böcker, ordnat en fotoutställning på Göteborgs Sjöfartsmuseum, haft både modevisning och tangokväll på Sjöfartsmuseet i Göteborg, arrangerat skrivarkurs för sjömän, haft konsert med räkfrossa ute vid Vinga fyr och – inte minst – arrangerat Sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg under många år.

Styrelse Sjöfartens Kultursällskap 2022-2023
Kultursällskapets styrelse består av representanter från organisationer inom sjöfartsnäringen. Styrelsen sammanträder tre-fyra gånger per år. Efter årsmötet 2022 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande:
Staffan Strive

Vice ordförande:
Christina Palmén, Svensk Sjöfart

Sekreterare:
Lennart Johnsson, SEKO sjöfolk

Övriga ordinarie ledamöter:
Karl Karell, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Thore Hansson, Bokanjärerna
Lennart Fougelberg, Breakwater Publishing
Benny Lundgren, Sjöbefälsföreningen-O
Michael Huss, Sjöbefälsföreningen
Lennart Bornmalm, Länspumpen Sjöhistorisk Förening
Jimmy Eriksson Sjöfartsverkets Sjömansservice
Berit Blomqvist
Hugo Hassler, Sjöfartssektionen Chalmers
Annika Lindahl, Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Suppleanter:
Kicki Falke, Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Anette Kronaas, Sjöfartsverkets Sjömansservice

Stadgar
Sjöfartens Kultursällskaps stadgar antogs vid konstituerande stämma den 31 januari 2002. Du hittar dem här.