Om verksamheten

Har du tänkt på hur unik sjöfarten är? Hur många andra näringar har beskrivits i hundratals böcker, avbildats på tusentals konstverk och besjungits vid miljoner tillfällen? Sjöfartens Kultursällskap är en ideell förening som ett par gånger om året ordnar aktiviteter med anknytning till sjöfartskultur – föredrag, studiebesök, filmkvällar, novelltävlingar etc. Kultursällskapet har också hand om Sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg i september varje år.

Sjöfartens Kultursällskap bildades 2002. Initiativtagare var Berit Blomqvist och Anders Lindström, och föreningens allra första arrangemang blev att visa filmen om SAL – Svenska Amerikalinien – på biografen Palladium i Göteborg. Filmvisningen blev en succé. Den planerade enda filmvisningen fick utökas till tre, och på kort tid fick det nybildade Sjöfartens Kultursällskap många medlemmar.

Sedan dess har Kultursällskapet bland annat gett ut tre böcker, ordnat en fotoutställning på Göteborgs Sjöfartsmuseum, haft både modevisning och tangokväll på Sjöfartsmuseet i Göteborg, arrangerat skrivarkurs för sjömän, haft konsert med räkfrossa ute vid Vinga fyr och – inte minst – arrangerat Sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg under många år.

Styrelse

Kultursällskapets styrelse består av representanter från organisationer inom sjöfartsnäringen. Styrelsen sammanträder tre-fyra gånger per år. Efter årsmötet 2015 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande:

Berit Blomqvist  


Vice ordförande:

Lennart Fougelberg, Breakwater Publishing

 

Ordinarie ledamöter:

Christer Nordling. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Lennart Johnsson, SEKO sjöfolk (sekreterare, kansliansvarig)

Benkt Lundgren, Sjöbefälsföreningen

Gunilla Johansson, Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Jimmy Eriksson, Sjöfartsverkets Sjömansservice

Lennart Bornmalm, Länspumpen Sjöhistorisk Förening

Marcus Landegren, Sjösektionen Chalmers

 

Ersättare:

Kicka Falke, Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Anna Selme, Sjöfartsverkets Sjömansservice

 

Revisorer:

Hans Holmqvist

Olav Johansen

 

Valberedning:

Karl-Erik Finnman

Torbjörn Dalnäs

Stadgar

Sjöfartens Kultursällskaps stadgar antogs vid konstituerande stämma den 31 januari 2002. Du hittar dem här.