Välkommen till Sjöfartens Kultursällskap

Har du tänkt på hur unik sjöfarten är?

Hur många andra näringar har beskrivits i hundratals böcker, avbildats på tusentals konstverk och besjungits vid miljoner tillfällen?

Sjöfartens Kultursällskap är en ideell förening som ett par gånger om året ordnar aktiviteter med anknytning till sjöfartskultur – föredrag, studiebesök, filmkvällar, novelltävlingar etc. Kultursällskapet har också hand om Sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg i september varje år.