Kontakt / Bli medlem

För frågor om Sjöfartens Kultursällskap, om verksamheten eller om att bli medlem, hänvisas till Kultursällskapets kansli i Göteborg.

Sjöfartens Kultursällskap
c/o Lennart Johnsson
Lotsgatan 11
414 58 Göteborg

Kansliansvarig: Lennart Johnsson
Tel: 070-592 70 81
E-post: sjofartenskultursallskap@gmail.com

Kultursällskapet har för närvarande ca 150 medlemmar varav de flesta är privatpersoner. Som medlem är du med och stödjer sjöfartskulturen och föreningens verksamhet. Du får tillträde till alla arrangemang som ordnas av Kultursällskapet. Du får också en entrébiljett till Bokmässan samt vissa år en medlemsgåva i form av en aktuell bok eller liknande. Välkommen att bli medlem!

Medlemskap för privatpersoner

Medlemsavgiften för privatpersoner är 250 kr per år. Sätt in medlemsavgiften på Sjöfartens Kultursällskaps bankgiro 231-6891. Uppge namn, adress, telefon och e-postadress.

Medlemskap för juridiska personer

För företag som vill stödja Sjöfartens Kultursällskap tillkommer en serviceavgift på 5 000 kr plus moms. Kontakta kansliet för mer information.