Program för bokmässan 2018

Som medlem i Sjöfartens Kultursällskap får du inträdesbiljett till bokmässan på valfri dag. Se nya uppdaterade programmet för bokmässan här.