Digitalt 2020 årsmöte för Sjöfartens Kultursällskap har ägt rum

Sjävklart skedde det digitalt på grund av covid-19. Du kan läsa/ladda ned protokollet här.