Till alla medlemmar i Sjöfartens Kultursällskap

Hej!

Som de flesta i föreningen nog vet så blev Bokanjärerna en sektion i Sjöfartens Kultursällskap vid årsskiftet 2021-2022.

Bokanjärerna startades i Stockholm år 2006. Hittills har föreningen givit ut 5 böcker/antologier med många olika författare och deras berättelser om sitt sjöliv i form av sanna historier, skrönor, dikter, med mera. Bl.a. Ove Allansson har publicerat sina alster här och många andra kända och okända författare finns med i böckerna. Av olika anledningar kände vi för 2 år sedan att vi nått gränsen för vad vi mäktade med angående bokutgivning och kontaktade Sjöfartens Kultursällskap för framtida samarbete, vilket utmynnade i att vi numera är en sektion där.

Thore Hansson och jag, Rolf Öström, fungerar tills vidare som talesmän för Bokanjärerna och vi vänder oss nu till alla medlemmar i Sjöfartens kultursällskap med önskemål att ni bidrar till en kommande antologi. Leta igenom era gömmor eller skriv nytt. Det enda kriteriet är att bidraget ska ha relation till sjölivet i någon form.

De tidigare böckerna har haft en grupp på tre personer som bedömt alla insända alster och rekommenderat de bästa för att ingå i antologin och så kommer det också att bli framöver.

Tidsgräns för inskick är den 31 mars 2023.

Hälsningar

Rolf Öström

E-post: rolfostrom@hotmail.com